Zapraszamy naszych członków do korzystania z usług Komora Tlenowa Sieradz.
W ramach porozumienia zawartego przez naszą organizację z takich samych rabatów korzystać mogą też
Funkcjonariusze SW i PSP zrzeszeni w „Solidarności”

Podobne wpisy