Sejm 6 Grudnia 2023

Sejm 6 Grudnia 2023

W dniu 6 grudnia 2023 r. przedstawiciele Krajowa Sekcja Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność”:
Jacek Łukasik Przewodniczący
Rafał Bielecki – Z-ca Przewodniczącego
Sebastian Kowalski – Z-ca Przewodniczącego
Marcin Pawlus – Z-ca Przewodniczącego
Jacek Kozdrój – Skarbnik Krajowej Sekcji
Piotr Kubik – Członek Rady
Jarosław Nożyński – Członek Rady
Artur Głód – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Leszek Jacznik – Członek Komisji Rewizyjnej
Jacek Świątkowski – Członek Komisji Rewizyjnej