Jacek Łukasik

Przewodniczący 
Rady Krajowej Sekcji

OM NSZZ „Solidarność”
Funkcjonariuszy i Pracowników Policji
Województwa Małopolskiego

PREZYDIUM RADY KRAJOWEJ SEKCJI 2023 – 2028

JACEK ŁUKASIK – Przewodniczący – OM NSZZ „Solidarność” Policji Województwa Małopolskiego

RAFAŁ BIELECKI – Z-ca Przewodniczącego – OM NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Regionu Warmińsko-Mazurskiego

SEBASTIAN KOWALSKI – Z-ca Przewodniczącego – OM NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Łódzkiego

HANNA KURKIEWICZ – Z-ca Przewodniczącego – OM NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

MARCIN PAWLUS – Z-ca Przewodniczącego – OM NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Podkarpackiego

KRZYSZTOF SADOWSKI – Z-ca Przewodniczącego – OM NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

BARTOSZ MALOWICKI – Sekretarz – OM NSZZ „Solidarność” Policji Województwa Małopolskiego

JACEK KOZDRÓJ – Skarbnik – OM NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Podkarpackiego


RADA KRAJOWEJ SEKCJI

 1. Łukasik Jacek – Przewodniczący

 2. Bielecki Rafał – Zastępca Przewodniczącego

 3. Kowalski Sebastian – Zastępca Przewodniczącego

 4. Kurkiewicz Hanna Zastępca – Przewodniczącego

 5. Pawlus Marcin – Zastępca Przewodniczącego

 6. Sadowski Krzysztof – Zastępca Przewodniczącego

 7. Malowicki Bartosz – Sekretarz

 8. Kozdrój Jacek – Skarbnik

 9. Krzywniak Aleksander – Członek

 10. Kubik Piotr – Członek

 1. Łukasik Maria – Członek
 2. Martyna Oliwier – Członek
 3. Niemczyk Michał – Członek
 4. Nożyński Jarosław – Członek
 5. Weronis Robert – Członek

KOMISJA REWIZYJNA KRAJOWEJ SEKCJI

ARTUR GŁÓD – Przewodniczący – OM NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Podkarpackiego

LESZEK JACZNIK – OM NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Region Warmińsko-Mazurski

PAWEŁ NOWACKI – OM NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ARKADIUSZ SOBCZYŃSKI – OM NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

JACEK ŚWIĄTKOWSKI – OM NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Łódzkiego