W przypadku przejścia na emeryturę lub zwolnienia jesteś zobowiązany poinformować o tym fakcie poprzez kontakt telefoniczny lub email

Aby przystąpić do ubezpieczenia wybierz województwo w którym służysz / pracujesz. Tam znajdziesz dokumenty oraz  dane kontaktowe w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ubezpieczenia. 

Wypełnione oświadczenia i deklaracje (nie dotyczy deklaracji wypełnionych internetowo) należy dostarczyć do biura związku w formie papierowej na adres Waszej organizacji:

Kujawsko-Pomorskie

NUMER POLISY: 90 00 07 85 182 ​
KOD PRZYSTĄPIENIA: PolicjaKujawy22
Tel. 733 340 997, 721 114 754
ubezpieczenia@kujawypolicja-solidarnosc.pl

 

 Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” F i PP Woj. Kujawsko-Pomorskiego  KWP w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7 85-090 Bydgoszcz

Łódzkie

NUMER POLISY: 90 00 07 85 188
KOD PRZYSTĄPIENIA: PolicjaŁódź22
Tel. 733 392 997
ubezpieczenia@lodzkapolicja-solidarnosc.pl
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” F i PP Woj. Łódzkiego 
ul. Warszawska 22A 98-300 Wieluń.

Małopolskie

NUMER POLISY: 90 00 07 85 181
KOD PRZYSTĄPIENIA: PolicjaMałopolska22
Tel. 881 661 910
ubezpieczenia@malopolskapolicja-solidarnosc.pl
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” F i PP Woj. Małopolskiego
ul. Artura Grottgera 50 33-300 Nowy Sącz

Mazowieckie

NUMER POLISY: 90 00 07 85 187
KOD PRZYSTĄPIENIA: PolicjaMazowsze22 
ubezpieczenia@mazowieckapolicja-solidarnosc.pl
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”F i PP  Woj.  Mazowieckiego
ul. Plac 3 Maja 4 26-400 Przysucha

 

 

Opolskie

NUMER POLISY: 90 00 07 85 180
KOD PRZYSTĄPIENIA: PolicjaOpole22
ubezpieczenia@policja-solidarnosc.opole.pl
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”F i PP Woj. z/s w Kluczborku
ul. Katowicka 14 46-200 Kluczbork

Podkarpackie

NUMER POLISY: 90 00 07 85 185
KOD PRZYSTĄPIENIA: PolicjaPodkarpacie22
Tel. 881 221 805
ubezpieczenia@podkarpackapolicja-solidarnosc.pl
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”F i PP  Woj. Podkarpackiego
ul. Lwowska 28 38-400 Krosno

 

Śląskie

NUMER POLISY: 90 00 07 85 179
KOD PRZYSTĄPIENIA: PolicjaŚląsk22
ubezpieczenia@policja-solidarnosc.pl
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”F i PP Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
ul. Powstańców Warszawskich 74 41-902 Bytom

 

Świętokrzyskie

NUMER POLISY: 90 00 07 85 302
KOD PRZYSTĄPIENIA: PolicjaŚwiętokrzyskie23
Tel. 881 661 910, 790 705 253, 725 118 775
ubezpieczenia@swietokrzyskapolicja-solidarnosc.pl
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” F i PP Woj. Świętokrzyskiego
ul. Kusocińskiego 51 25-045 Kielce

Warmińsko-Mazurskie

NUMER POLISY: 90 00 07 85 184
KOD PRZYSTĄPIENIA: PolicjaWarmia22
Tel. 534 371 723
ubezpieczenia@w-mpolicja-solidarnosc.pl
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”F i PP Regionu  Warmińsko-Mazurskiego
ul. Bartosza Głowackiego 28 11-041 Olsztyn

 

Wielkopolska

NUMER POLISY: 90 00 07 85 186
KOD PRZYSTĄPIENIA: PolicjaWielkopolska22
Tel. 733 304 997
ubezpieczenia@wielkopolskapolicja-solidarnosc.pl
 
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”F i PP  Woj. Wielkopolskiego
ul. Przemysłowa 2 62-510 Konin

 

 

Zachodnio-Pomoskie

NUMER POLISY: 90 00 07 85 183
KOD PRZYSTĄPIENIA: PolicjaZachodniopomorska22
Tel. 570 949 587
ubezpieczenia@zachodniopomorskapolicja-solidarnosc.pl
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”F i PP Regionu Pomorze Zachodnie
ul. Warszawska 29 73-110 Stargard

 

WARUNKI UBEZPIECZENIA OBOWIĄZUJĄ W WYBRANYCH WOJEWÓDZTWACH I SĄ TAKIE SAME DLA WSZYSTKICH

POCZĄTEK OCHRONY: 1 PAŹDZIERNIKA 2022

Ważne dane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia: 

Tabela uszczerbków na zdrowiu – str. 69 

Katalog Poważnych Zachorowań – str. 83 

Katalog Operacji Chirurgicznych – str. 90 

Katalog Zabiegów Specjalistycznych – str. 102 

Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – str. 104 

Katalog Poważnych Zachorowań Dziecka – str. 111 

Katalog wad wrodzonych str. 113 

Katalog chorób infekcyjnych – 115 

WAŻNE:

KARENCJE

Osoby przystępujące do ubezpieczenia na dzień 1 listopada 2023 roku po wypełnieniu oświadczenia o stanie zdrowia – funkcjonariusze, pracownicy, członkowie rodzin – będą mieli zniesione karencje poza:

  • karencja 6 miesięcy: zgon rodziców, teściów, rodziców partnera
  • karencja 9 miesięcy: urodzenie dziecka, cesarskie cięcie

Dla osób przystępujących do ubezpieczenia Generali od 1 grudnia 2023 r. będą obowiązywały karencje zgodnie z OWUCentrum 9/2021  tj.:

  • 3 miesiące: pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu, ryczałtowe pokrycie kosztów leków zaleconych po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu, pobyt Współmałżonka w szpitalu, pobyt Dziecka w szpitalu, poważne zachorowanie Ubezpieczonego – Wariant Podstawowy, poważne zachorowanie Ubezpieczonego – Wariant Rozszerzony, poważne choroby Współmałżonka, poważne choroby Dziecka, operacje chirurgiczne Ubezpieczonego, operacje chirurgiczne Współmałżonka, leczenie specjalistyczne, zabiegi specjalistyczne, rehabilitacja medyczna,
  • 6 miesięcy – śmierć Ubezpieczonego, śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu, niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej, trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu, śmierć Współmałżonka, śmierć Dziecka, osierocenie Dziecka, śmierć Rodziców, śmierć Teściów,
  • 9 miesięcy – urodzenie Dziecka, urodzenie Dziecka martwego, urodzenie Dziecka martwego lub poronienie, urodzenie Dziecka rozszerzone o urodzenie Dziecka w wyniku ciąży mnogiej lub z wadą wrodzoną oraz Umowy Dodatkowej zabiegi specjalistyczne: cesarskie cięcie.”

Osoby, które do tej pory były ubezpieczone w jakimkolwiek innym ubezpieczeniu zapisując się do Generali zachowują ciągłość w ubezpieczeniu. W takim przypadku ww. karencje obowiązują tylko na nowe świadczenia, których do tej pory nie mieli w ubezpieczeniu oraz do nadwyżki w kontynuowanym świadczeniu. Takie osoby musza dostarczyć certyfikat ubezpieczenia z poprzedniej polisy.

 

WAŻNE

Pamiętaj, aby w dniu podpisania deklaracji przystąpienia nie przebywać na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, na świadczeniu rehabilitacyjnym oraz nie uznano w stosunku do Ciebie niezdolności do pracy lub niezdolności do służby orzeczeniem właściwego organu.

W przypadku gdy Członek Rodziny nie przystępuje od razu z funkcjonariuszem / pracownikiem w pierwszym miesiącu albo przystępuje jednak nie mając 6-cio miesięcznego stażu w ubezpieczeniu to musi wypełnić Kwestionariusz medyczny.

WAŻNE:

Aby uzyskać wypłatę odszkodowania spowodowaną zawałem serca lub udarem – w karcie zgonu jako przyczyna śmieci być wpisane zwał serce lub udar mózgu.

 

WAŻNE:

Wizyta w SOR i udzielenie pomocy medycznej w związku z chorobą lub NW zaliczana jest do „Pobytu w Szpitalu” – podstawą jest karta informacyjna leczenia w SOR.

WAŻNE:

Aby uzyskać Kartę Apteczną w karcie wypisu ze szpitala lub karcie informacyjnej z SOR musi być przepisane zażywanie jakiekolwiek LEKU związanego z jednostką chorobową.