Facebook Posts

W dniu 19 kwietnia br.
Krajowa Sekcja Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność"
Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ "Solidarność"
NSZZ Solidarność Służby Więziennej
NSZZ Solidarność Straży Granicznej
wydali wspólne stanowisko dotyczące propozycji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącej podwyżki wynagrodzenia do poziomu poborów żołnierzy zawodowych ale tylko dla funkcjonariuszy na pierwszych grupach zaszeregowania.

Jako NSZZ Solidarność jestemy zawsze za podwyżkami, ale muszą one być przyznawane w sposób sprawiedliwy i kompleksowy.

Opracowanie:
Zespół prasowy

@obserwujący
... See MoreSee Less
View on Facebook
PIĄTKOWE SPOTKANIA

W dniu 12 kwietnia 2024 r. na dziedzińcu Komendy Głównej Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom - Rzeczpospolita Polska”, odbyła się uroczystość z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, który przypada 13 kwietnia w rocznicę ujawnienia 1943 roku przez III Rzeszę mordu na polskich jeńcach dokonanego przez funkcjonariuszy sowieckiego NKWD, a 13 kwietnia 1990 roku do zbrodni przyznał się ZSRR.

Do zebranych na dziedzińcu zwrócili się: wiceminister Czesław Mroczek, prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosław Olbrychowski i Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń. Wśród uczestników uroczystości obecni były uczniowie klas policyjnych z Czerwińska nad Wisłą i Płońska.

Następnie po modlitwie, apelu pamięci i salwie honorowej przed obeliskiem odbyła się krótka ceremonia złożenia wieńców. Uroczystość zwieńczona była odegraniem „Śpij kolego”.
Radę Krajowa Sekcja Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność" reprezentowali:
Jacek Łukasik – Przewodniczący Rady
Rafał Bielecki – Zastępca Przewodniczącego Rady
Krzysztof Sadowski – Zastępca Przewodniczącego Rady
Relacja:
policja.pl/pol/aktualnosci/244129,Dzien-Pamieci-Ofiar-Zbrodni-Katynskiej.html

Po uroczystościach przedstawiciele Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność” udali się do Sejmu RP, gdzie w nawiązaniu do informacji uzyskanych podczas posiedzenia Podkomisji stałej do spraw modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa oraz danych o ilości przeszkolonych funkcjonariuszy w ramach kursów podoficerskich i aspiranckich rozmawiali z posłami zarówno koalicji rządowej jak i opozycji, w celu podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do likwidacji lub zawieszenia kursów.

W trakcie spotkań zostały przekazane najistotniejsze informacje o niewydolności kursów, działaniu demotywującym u policjantów jakim jest obowiązek posiadania przeszkolenia i awansowania pomimo spełnienia pozostałych kryteriów i doświadczenia zawodowego. Rozmowy zostały przerwane z uwagi na głosowania na sali plenarnej, ale padły deklaracje szybkiego powrotu do rozmów.

Opracowanie:
Zespół prasowy
... See MoreSee Less
View on Facebook
POSIEDZENIE PODKOMISJI

W czwartek 11 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej do spraw modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, w której uczestniczył Jacek Łukasik – Przewodniczący Rady Krajowa Sekcja Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność". W trakcie posiedzenia została dotychczasowa realizacja zapisów ustawy modernizacyjnej służb podległych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na lata 2022-2025 w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.

W posiedzeniu Polska Policja reprezentował nadinsp. dr Rafał Kochańczyk – Zastępca Komendanta Głównego Policji, który poinformował, że plany budowy Szkoły Policji w Lublinie są modyfikowane z uwagi na brak zabezpieczonych środków finansowych i prawdopodobnie powstanie tam Ośrodek Szkolenia Policji. Powstanie nowej szkoły wymaga około 5️⃣0️⃣0️⃣ mln zł. Obecne potrzeby jednostek szkoleniowych Policji wymagają doinwestowania w wysokości około 6️⃣0️⃣0️⃣mln zł.

Jacek Łukasik zapytał Pana Komendanta czy planowany Ośrodek Szkolenia Policji w Lublinie to jeden z dwóch, które mają zostać uruchomione w tym roku zgodnie z zapowiedzią insp. Marka Boronia – Komendanta Głównego Policji oraz gdzie są planowane odtworzenia ośrodków. Nadinsp. dr Rafał Kochańczyk odpowiedział, że Lublin nie jest tym ośrodkiem, o którym mówił insp. Marek Boroń, natomiast co do lokalizacji odtwarzanych ośrodków, trwają prace koncepcyjne.

Ponadto w trakcie posiedzenia została przekazana informacja, że w ramach KPO do Policji zostanie przekazanych 9️⃣7️⃣ mln zł na zakup nowych Mobilnych Terminali Noszonych MTN.

Biorąc pod uwagę uzyskane informację, padł kolejny argument nad zawieszeniem szkoleń podoficerskich i aspiranckich w tym roku i uwolnieniem awansów pomiędzy korpusami tak jak miało to miejsce w 2022 roku.

Opracowanie:
Zespół prasowy

www.policjasolidarnosc.pl
... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Krajowa Sekcja Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ Solidarność
Uroczystość z okazji Dnia Pamięci Ofiar Katyńskich, na dziedzińcu KGP.

W uroczystościach bierze udział delegacja Krajowa Sekcja Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność" w skladzie:
Jacek Łukasik - Przewodniczący
Rafał Bielecki - Zastępca Przewodniczącego
Krzysztof Sadowski - Zastępca Przewodniczącego
... See MoreSee Less
View on Facebook
  • Prezydent RP podpisał ustawę budżetową
    Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2024 rok, jednocześnie zdecydował o skierowaniu powyższej ustawy, w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego, celem zbadania ich zgodności z Konstytucją. Skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego RP nie powoduje wstrzymania…
  • Briefing prasowy
  • Sejm 6 Grudnia 2023
    W dniu 6 grudnia 2023 r. przedstawiciele Krajowa Sekcja Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność”: Jacek Łukasik Przewodniczący Rafał Bielecki – Z-ca Przewodniczącego Sebastian Kowalski – Z-ca Przewodniczącego Marcin Pawlus – Z-ca Przewodniczącego Jacek Kozdrój – Skarbnik Krajowej Sekcji Piotr Kubik – Członek Rady Jarosław Nożyński – Członek Rady Artur Głód – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Jacznik – Członek Komisji Rewizyjnej Jacek Świątkowski – Członek Komisji Rewizyjnej