KOMUNIKAT 1/2023

21.08.2023

GENERALI

Informujemy, że w osoby dotychczas ubezpieczone (pracownicy, członkowie rodzin) w GENERALI będą mogły wprowadzić zmiany w swoich ubezpieczenia (zmiana wariantu, dodania cegiełki), które zaczną obowiązywać od 1 listopada 2023 r.

Formularze należy dostarczyć do właściwej organizacji do 5 października 2023 w wersji papierowej – podpisanej.

Formularze dostępne w dziale Na życie GENERALI.

KARENCJE

Osoby przystępujące do ubezpieczenia na dzień 1 listopada 2023 roku po wypełnieniu oświadczenia o stanie zdrowia – funkcjonariusze, pracownicy, członkowie rodzin – będą mieli zniesione karencje poza:

  • karencja 6 miesięcy: zgon rodziców, teściów, rodziców partnera
  • karencja 9 miesięcy: urodzenie dziecka, cesarskie cięcie

Dla osób przystępujących do ubezpieczenia Generali od 1 grudnia 2023 r. będą obowiązywały karencje zgodnie z OWU Centrum 9/2021 tj.:

  • 3 miesiące: pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu, ryczałtowe pokrycie kosztówleków zaleconych po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu, pobyt Współmałżonka w szpitalu, pobyt Dziecka w szpitalu, poważne zachorowanie Ubezpieczonego – Wariant Podstawowy,poważne zachorowanie Ubezpieczonego – Wariant Rozszerzony, poważne choroby Współmałżonka, poważne choroby Dziecka, operacje chirurgiczne Ubezpieczonego, operacje chirurgiczneWspółmałżonka, leczenie specjalistyczne, zabiegi specjalistyczne, rehabilitacja medyczna,
  • 6 miesięcy – śmierć Ubezpieczonego, śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udarumózgu, niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej, trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu, śmierć Współmałżonka, śmierć Dziecka,osierocenie Dziecka, śmierć Rodziców, śmierć Teściów,
  • 9 miesięcy – urodzenie Dziecka, urodzenie Dziecka martwego, urodzenie Dziecka martwego lub poronienie, urodzenie Dzieckarozszerzone o urodzenie Dziecka w wyniku ciąży mnogiej lub z wadą wrodzoną oraz Umowy Dodatkowej zabiegi specjalistyczne: cesarskie cięcie.”

Osoby, które do tej pory były ubezpieczone w jakimkolwiek innym ubezpieczeniu zapisując się do Generali zachowują ciągłość w ubezpieczeniu. W takim przypadku ww. karencje obowiązują tylko na nowe świadczenia, których do tej pory nie mieli w ubezpieczeniu oraz do nadwyżki w kontynuowanym świadczeniu. Takie osoby musza dostarczyć certyfikat ubezpieczenia z poprzedniej polisy.

WAŻNE:

UBEZPIECZENIE OBOWIĄZUJE od 1 dnia kolejnego miesiąca po prawidłowym dostarczeniu oświadczenia i deklaracji (nie dotyczy deklaracji wypełnionych internetowo) do 15 dnia miesiąca poprzedzającego.

Okres zapisów: 16 – 15 dzień każdego miesiąca.

OPIEKUN PROGRAMU

SUPRA BROKERS S.A.

Beata Krysiewicz – tel. 785 833 814

W przypadku przedstawienia propozycji wypłaty odszkodowania lub jego odmowy w ramach opieki nad programem ubezpieczeń, można skorzystać BEZPŁATNIE z pomocy brokera ubezpieczeniowego który, pomoże w napisaniu odwołania, będzie monitorował proces odwoławczy i prowadził negocjacje w celu uzyskania lepszych warunków odszkodowania.